اصلی Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

دا کتاب تاسو ته څنګه خواښه شوه؟
د بار شوي فایل کیفیت څه دئ؟
تر څو چې د کتاب کیفیت آزمایښو وکړئ، بار ئې کړئ
د بار شوو فایلونو کیفیتی څه دئ؟
Με Σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων: Ερμηνευτικό, Ετυμολογικό, Ορθογραφικό, Συνωνύμων-Αντιθέτων, Κύριων Ονομάτων, Επιστημονικών όρων, Ακρωνυμίων.
درجه (قاطیغوری(:
کال:
2005
خپرونه:
خپرندویه اداره:
Κέντρο Λεξικολογίας
ژبه:
greek
صفحه:
2035
ISBN 10:
9608619017
ISBN 13:
9789608619012
فایل:
DJVU, 86.63 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
greek, 2005
ته بدلون په کار دي
ته بدلون ناکام شو

د پوهې نړئ ته خپل سفر پیل وکړئ!