اصلی Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας

Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας

,
دا کتاب تاسو ته څنګه خواښه شوه؟
د بار شوي فایل کیفیت څه دئ؟
تر څو چې د کتاب کیفیت آزمایښو وکړئ، بار ئې کړئ
د بار شوو فایلونو کیفیتی څه دئ؟
Σ' αυτό το κλασικό εισαγωγικό φιλοσοφικό σύγγραμμα εκτίθεται με μοναδική σαφήνεια η εξέλιξη της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας από την απώτατη Αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή και γίνεται φανερό μέσα από ποιες διαδικασίες της σκέψης διαμορφώθηκαν οι θεμελιακές αρχές με τις οποίες σήμερα εννοούμε επιστημονικά και κρίνουμε τον κόσμο και τη ζωή. Το κέντρο βάρους του βιβλίου εντοπίζεται σε αυτό που από φιλοσοφική άποψη είναι το πιο σημαντικό: στην ιστορία των προβλημάτων και των εννοιών, που οι συγγραφείς τη συλλαμβάνουν ως ένα συνεχές όλον.
Ο Πρώτος Τόμος αρχίζει με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο όπου εξετάζεται η έννοια της φιλοσοφίας και διασαφούνται βασικά μεθοδολογικά προβλήματα της ιστορίας της φιλοσοφίας. Ακολουθεί η έκθεση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, που κορυφώνεται στην ανάλυση των τριών μεγάλων φιλοσοφικών συστημάτων: του υλισμού (Δημόκριτος), του ιδεαλισμού (Πλάτων) και της ανέλιξης (Αριστοτέλης). Ο τόμος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των δύο κύριων περιόδων της φιλοσοφίας των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων: της ηθικής (Επίκουρος, Στοά) και της θρησκευτικής (Πλωτίνος).
جلد:
A
کال:
1986
خپرونه:
خپرندویه اداره:
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
ژبه:
greek
صفحه:
341
ISBN 10:
9602500514
ISBN 13:
9789602500514
فایل:
PDF, 31.20 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
greek, 1986
ته بدلون په کار دي
ته بدلون ناکام شو

د پوهې نړئ ته خپل سفر پیل وکړئ! د مخکتنې سره آشنا شئ او نور امکانات خلاص کړئ

مهمي جملي