اصلی Τα ρήματα της Νέας Ελληνικής: 4500 ρήματα, 235 υποδείγματα κλίσης

Τα ρήματα της Νέας Ελληνικής: 4500 ρήματα, 235 υποδείγματα κλίσης

5.0 / 0
0 comments
دا کتاب تاسو ته څنګه خواښه شوه؟
د بار شوي فایل کیفیت څه دئ؟
تر څو چې د کتاب کیفیت آزمایښو وکړئ، بار ئې کړئ
د بار شوو فایلونو کیفیتی څه دئ؟
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι τρόποι κλίσης των 4.500 περίπου βασικών ρημάτων της κοινής νεοελληνικής (χωρίς διαλεκτικές ιδιαιτερότητες) με τη βοήθεια 235 κλιτικών υποδειγμάτων, πολύ αναλυτικών, όπου αναφέρονται και οι κυριότερες παραλλαγές μορφής, ανάλογα με το είδος και το επίπεδο του λόγου (προφορικός-γραπτός, επίσημος-ανεπίσημος κτλ.). Η εργασία αυτή δε στηρίζεται απλώς σε γραμματικές και λεξικογραφικές περιγραφές, αλλά και σε ευρύ γλωσσικό υλικό (corpus)σύγχρονου προφορικού και γραπτού νεοελληνικού λόγου. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να προταθούν, σε αρκετά σημεία, λύσεις διαφορετικές από εκείνες της σχολικής Γραμματικής, λύσεις που απεικονίζουν πιστότερα την καθιερωμένη γλωσσική πρακτική και αξιοποιούν δημιουργικά τα πορίσματα της γλωσσολογικής έρευνας. Με ιδιαίτερη προσοχή αντιμετωπίζεται το ζήτημα των λόγιων ρημάτων, έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται ο κυρίαρχος χαρακτήρας της νεοελληνικής δημοτικής γλώσσας αλλά και να μη δημιουργείται σύγκρουση με το γλωσσικό αίσθημα.
درجه (قاطیغوری(:
کال:
1999
خپرندویه اداره:
Πατάκης
ژبه:
greek
صفحه:
391
ISBN 10:
9602936703
ISBN 13:
9789602936702
فایل:
PDF, 37.46 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
greek, 1999
ته بدلون په کار دي
ته بدلون ناکام شو

د پوهې نړئ ته خپل سفر پیل وکړئ! د مخکتنې سره آشنا شئ او نور امکانات خلاص کړئ

مهمي جملي